السلام علیک یا اباعبدالله، السلام علیک یابن الرسول الله . السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین

تاریخ و ساعت ارسال : 04/09/1394 12:29

بازدید از نمایشگاه کتاب
بازدید از نمایشگاه کتاب


بازدید از نمایشگاه کتاب شهید نجاریان

تعداد نمایش 3

تاریخ و ساعت ارسال : 02/09/1394 12:43

گزارش کار آزمایشگاه
گزارش کار آزمایشگاه


گزارش کار آزمایشگاه پایه دوم

تعداد نمایش 49

تاریخ و ساعت ارسال : 27/08/1394 12:52

محفل انس با قرآن کریم
محفل انس با قرآن کریم


محفل انس با قرآن در روز چهارشنبه مورخ 94/9/4 ساعت 7:20 صبح در دبیرستان الغدیر بابل برگزار شد

تعداد نمایش 73

تاریخ و ساعت ارسال : 27/08/1394 12:51

محفل انس با قرآن کریم
محفل انس با قرآن کریم


محفل انس با قرآن در روز چهارشنبه مورخ 27/8/94 ساعت 7:20 صبح در دبیستان الغدیر بابل برگزار شد

تعداد نمایش 35


تاریخ و ساعت ارسال : 13/08/1394 12:06

آخرین مقالات ارائه شده

روزآمدی مدیر واحد آموزشی
روزآمدی مدیر واحد آموزشی


سر کارِ مدیران در مدرسه و در آموزش و پرورش با گوهر وجود انسان است

تعداد نمایش 75

تاریخ و ساعت ارسال : 03/08/1394 13:16

آخرین مقالات ارائه شده

جلسه انجمن اولیا مربیان
جلسه انجمن اولیا مربیان


گزارش جلسه انجمن اولیا مربیان سال تحصیلی 95-94

تعداد نمایش 128