مناجات زیبایی از شهید دکتر مصطفی چمران: خدایا… از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت…اما شکایتم را پس می گیرم من نفهمیدم… فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر زمان که دلم گرفت از آدمهایت ، نگاهم به تو باشد… گاهی فراموش می کنم که وقتی کسی کنارمن نیست ، معنایش این نیست که تنهایم… معنایش این است که همه را کنار زدی تا خودم باشم و خودت… با تو تنهایی معنا ندارد… مانده ام تو را نداشتم چه می کردم… دوستت دارم؛خدای خوب من

تاریخ و ساعت ارسال : 14/06/1394 12:51

تعداد نمایش 70

تاریخ و ساعت ارسال : 12/06/1394 13:35

تعداد نمایش 259

تاریخ و ساعت ارسال : 08/06/1394 12:15

درخشش دانش آموزان الغدیر در مسابقه فرهنگی هنری
درخشش دانش آموزان الغدیر در مسابقه فرهنگی هنری


در مسابقات فرهنگی هنری رشته مقاله پژوهشی در سطح کشور دانش آموزان الغدیر جابر رحیمی رتبه 1 و علی آراسته رتبه 3 کشوری را کسب نموده اند...

تعداد نمایش 80

تاریخ و ساعت ارسال : 07/06/1394 12:49

تعداد نمایش 359


تاریخ و ساعت ارسال : 06/05/1394 09:32

آخرین مقالات ارائه شده

ترمودینامیک
ترمودینامیک


برای توصیف رفتار یک جسم باید ...

تعداد نمایش 145

تاریخ و ساعت ارسال : 19/03/1394 11:26

آخرین مقالات ارائه شده

بررسی تستهای کنکور سراسری 1393 ( ریاضی )
بررسی تستهای کنکور سراسری 1393 ( ریاضی )


همراه با پاسخ تشریحی با راه حل های متفاوت توسط دبیر احمدی

تعداد نمایش 1395